Click here for homepage
Hafan

Gillian Elisa
Menter Iaith Castell Nedd Port Talbot

Bywgraffiad

Perfformiad

Cerddoriaeth

Ymddangosiadau Cyhoeddus

Cymeriadau

Galeri

Adolygiadau

Dolennau

Cyswllt

English

Cedwir Pob Hawl.
© Gillian Elisa 2004 - 2010

 

Cafwyd noson i’w chofio yng Nghwmllynfell ym mis Medi gyda noson i lansio is-bwyllgor ardal newydd y Fenter Iaith. Fel rhan o’r ymgyrch gan y Fenter i fagu diddordeb lleol mewn digwyddiadau Cymraeg, cafwyd noson llawn adloniant gyda dros 80 o bobl yn bresennol.

Yn perfformio ar y noson oedd Ieuan Wyn, enw newydd ifanc o Gaerdydd sydd wedi cystadlu sawl tro yng nghystadleuaeth ‘Can i Gymru’, Lisa Pedrick, enw cyfarwydd iawn i’r ardal, a’r actores a chantores Gillian Elisa. Dechreuwyd y noson gyda pherfformiad Ieuan, a fu’n canu cymysgedd o hen glasuron gan artistiaid megis Huw Chiswell, Delwyn Sion ac Endaf Emlyn yn ogystal â sawl un o’i ganeuon ef. Gillian Elisa oedd yn cyflwyno’r noson yn ei ffordd unigryw ei hun, yn diddanu’r dorf rhwng yr artistiaid eraill. Yna cafwyd perfformiad hynod boblogaidd gan Lisa, a fu’n canu sawl hen ffefryn yn ogystal â chaneuon o’i halbwm newydd, Dyma’r Amser.

Gorffennwyd y noson gydag ymweliad gan Mrs OTT (un o gymeriadau cyfarwydd Gillian), a dynnodd y raffl mewn ffordd anghyffredin iawn! Fe drawsnewidiwyd Mrs OTT i Gillian i ddod a’r noson i ben gyda fersiynau newydd ar hen glasuron megis ‘Big Spender’ a ‘Don’t Rain on my Parade’. Yn dilyn llwyddiant y noson, mae yna sawl digwyddiad arall ar y gweill yn cynnwys ‘Fforwm Chwaraeon’ ym mis Tachwedd. Diolch i bawb a fynychodd y noson, a gobeithiwn mai hwn yw’r cyntaf o sawl noson debyg.

Menter Iaith Cwmllynfell, Medi 2008

 Menter Iaith Castell Nedd Port Talbot  |  Menter Iaith Cwmllynfell