Click here for homepage
Hafan

Gillian Elisa
Menter Iaith Castell Nedd Port Talbot

Bywgraffiad

Perfformiad

Cerddoriaeth

Ymddangosiadau Cyhoeddus

Cymeriadau

Galeri

Adolygiadau

Dolennau

Cyswllt

English

Cedwir Pob Hawl.
Gillian Elisa 2004 - 2010

 

  Noson yng nghwmni Neil Rosser, Ieuan Wyn a Gillian Elisa

  Cafwyd gwledd o ganu a chomedi yng Nghanolfan Hamdden Pontardawe fel rhan o Ŵyl Fai'r Fenter dros
  benwythnos gŵyl y banc ar ddechrau mis Mai.

  Agorwyd y noson mewn steil unigryw gan ein cyflwynydd am y noson, Gillian Elisa. Yn dilyn ambell i stori ddifyr iawn
  gan Gillian, fe gyflwynwyd Ieuan Wyn ar Band ir llwyfan. Talent newydd yw Ieuan o Gaerdydd, sydd ar y funud yn
  astudio cerddoriaeth ym Mhrifysgol Bangor. Canodd sawl clasur gan enwogion megis Huw Chiswell a Delwyn Sin,
  yn ogystal nifer oi gyfansoddiadau ef ei hun. I orffen ei set, canodd Gwenllan Hf, ei gan a ddaeth yn drydydd yng
  nghystadleuaeth Can i Gymru eleni.

  Daeth pawb allan or Ganolfan Hamdden gyda gwn ar eu hwynebau, yn siarad am yr holl berfformwyr
  a bun eu diddanu trwy gydol y noson an ysu am fwy

  Hoffair Fenter ddiolch i Neil Rosser ai fand, Ieuan Wyn ai fand a Gillian Elisa am eu perfformiadau
  syfrdanol a wnaeth hin noson iw chofio ym Mhontardawe!

Menter Iaith Castell Nedd Port Talbot  2008

  Menter Iaith Castell Nedd Port Talbot  |  Menter Iaith Cwmllynfell