Hafan - pwyswch yma
Hafan

Gillian Elisa
Bywgraffiad

Nol i Bywgraffiad

Perfformiad

Cerddoriaeth

Ymddangosiadau Cyhoedduss

Cymeriadau

Galeri

Adolygiadau

Dolennau

Cyswllt

English

Cedwir Pob Hawl.
Gillian Elisa 2004 - 2010

Heb benderfynnu pa ran iw ddewis a chan geisio pwyso a mesur cyngor prifathror coleg, Mr Raymond Edwards yn ogystal barn ei thd, cafodd gynnig y brif ran yn Nrama Gomisiwn yr Eisteddfod Genedlaethol yng Nghaerfyrddin yn 1974. Dyma flwyddyn dyngedfennol ym mywyd a gyrfa Gillian Elisa. Chwarae Nimue, y brif ran yn Dewin Y Daran yn Eisteddfod Cenedlaethol Caerfyrddin oedd y tro cyntaf i'r cyhoedd ddod i wybod amdani. Gydai pherfformiad fel Lodes Y Llyn mewn cynhyrchiad dramatig a chyffrous newydd, roedd cynulleidfaoedd Cymru wediu swyno. Cafodd Gillian ei hun ei gwefreiddio gan y profiad, ac roedd ei hangerdd tuag at actio, perfformio a chyfathrebu yma i aros. Maer gweddill, fel rydym yn gwybod, yn hanes.....

Pobol y Cwm 1974  BBC Cymru

Yn hydref 1974, ymunodd Gillian chast Pobol y Cwm, cyfres newydd BBC Cymru. Yn chwarae rhan Sabrina Harries, hi oedd aelod ifancaf a mwyaf newydd y cast, a oedd yn cynnwys rhai o actorion mwyaf adnabyddus a thalentog Cymru. Ymhlith actorion fel Gaynor Morgan Rees, Lisabeth Miles, Brinley Jenkins, Islwyn Morris, Rachel Thomas ar unigryw Harriet Lewis, roedd Gillian yn llawn cyffro o gael gweithio gydar enwau mawr yr oedd hin gyfarwydd au gwylio ar deledu, yn y theatr ac ar radio. Hyd heddiw, edrycha Gillian yn l ar y cyfnod yma ar Pobol y Cwm gyda balchder mawr ac atgofion melys


Gillian Elisa as 'Sabrina' in Pobol y Cwm  BBC Cymru Cynhaliwyd yr ymarferion yn oerfel Capel Ebenezer ar Heol Siarl yng Nghaerdydd, a recordiwyd y penodau yng Nghapel Broadway. Roedd yr amserlen ar gyfer creu Pobol y Cwm bryd hynny mor wahanol i'r amserlen orlawn bresennol. Ochr yn ochr a chalsuron Cymraeg fel Fo a Fe, wnaeth Pobol y Cwm osod cynsail a safon ym myd darlledu Cymraeg, ac y mae o hyd yn gyfres bwysig - cyfres a ddathlwyd ei phen-blwydd yn 30 oed ar Hydref 16eg 2004. Llwyddodd cymeriad poblogaidd Sabrina i hoelio sylwr genedl am gyfnod o 10 mlynedd cyn iddi briodi Jac Daniels (Dafydd Hywel) a symud gydag ef i Fryste, gan adael Gillian i ehangu ei gorwelion dramatig ymhellach a mynd ir afael rhannau a phrosiectau newydd....

Tudalen Nesa