Hafan - pwyswch yma
Hafan

Gillian Elisa
Haul ar Nos Hir - Tudalen 1

Bywgraffiad

Perfformiad

Nol i Gerddoriaeth

Ymddangosiadau Cyhoeddus

Cymeriadau

Galeri

Adolygiadau

Dolennau

Cyswllt

English

Cedwir Pob Hawl.
Gillian Elisa 2004 - 2010

1. Gollyngaf Di
Endaf Emlyn & Hywel Gwynfryn Cyhoeddiadau Sain. O'r Opera Roc 'Melltith ar y Nyth' (BBC 1975).
Prif lais & chefnleisiau - Gillian Elisa. Cynhyrchwyd & chymysgwyd gan Geraint Cynan. Gitar - Hywel Maggs; Drymiau - Graham Land.

2. Tada a Mama
Tim Baker, Catrin Edwards & Valmai Jones . O'r sioe gerdd 'Celwydd' gan Cefin Roberts i Theatr Bara Caws.
Prif lais & chefnleisiau - Gillian Elisa. Cynhyrchwyd & chymysgwyd gan Geraint Cynan. Drymiau - Graham Land.

3. Dwy Ynys, Dau Fywyd - Enfys Tanner & Eluned Rees . Recordiwyd yn stiwdio HTV i Gwmni Apollo Cyf. (Cynhyrchydd: Emyr Afan).
Cynhyrchwyd & threfnwyd gan Chris Winter. Cefnleisiau - Llio Milward & Erica Maggs. Gitar - Hywel Maggs; Drymiau - Graham Land.

4. Lle Ti Fod - "Where You Are" allan o 'Kiss of the Spider Woman: Kander & Ebb Warner. Recordiwyd gan Rob Reed ar ran
Cwmni Apollo Cyf. ar gyfer "Corws" (S4C). Prif lais - Gillian Elisa.
Cefnleisiau - Rhys ap William, Huw Euron & Geraint Cynan.

5. Celwyddd - Tim Baker, Catrin Edwards & Valmai Jones . O'r sioe gerdd 'Celwydd' gan Cefin Roberts i Theatr Bara Caws.
Prif lais a chefnleisiau - Gillian Elisa. Cynhyrchwyd & threfnwyd gan Geraint Cynan. Drymiau - Graham Land.

6. Yr Awel o dan fy Adain I - "The Wind beneath My Wings" - Larry Henley & Jeff Sibler .
Recordiwyd ar ran Cwmni Apollo Cyf. ar gyfer "Ar Y Prom" (S4C). Prif lais a'r cyfieithiad Cymraeg - Gillian Elisa. Cefnleisiau - Caryl Parry Jones. Cynhyrchwyd & threfnwyd gan Geraint Cynan. Drymiau - Graham Land.

Tudalen Nesa

(P) Sain 1999 (Recordiau) Cyf. Oni nodwyd yn wahanol, recordiwyd y traciau uchod yn "Famous Studios"; gyda Tony Etoria yn beiriannydd.